امپراتور جنیفر یک ضرب و شتم وحشیانه مشاهده فیلم سوپر خارجی و سادیست در یک اردوگاه آموزشی است.

Views: 1701
من به او گفتم که یک برده دارای نظم و انضباط مجبور است فقط فاک را خاموش کند ، حرف زدن را متوقف کند و همه اش مشاهده فیلم سوپر خارجی را بگیرد! (ملکه جنیفر)